Urbanus Viert

Focus WTV - December 2013


Programma : Focus WTV
Onderwerp : Urbanus over z'n nieuwe cd en z'n carriére. Dit jaar stond hij 40 jaar op de planken, de Urbanus-strip werd onlangs 30 jaar en hijzelf heeft na 18 jaar een nieuwe plaat - 'Wan Troe Tie', die komt hij bij West TV voorstellen.