Aan Ons Voordeur Lag Een Mat

(Tekst en muziek: Urbanus)

Aan ons voordeur lag een mat,
ooit als cadeau gekregen
Er stond 'Welkom' op gedrukt,
om uw voeten aan te vegen
Mijn ma zei "luister jongen,
klopt die voordeurmat eens uit"
Ik vroeg "waar?" en zij zei "daar,
tegen die boom met dat rot fruit"

'k Sloeg de mat tegen de stam
en liet het stof maar stuiven
Ineens stond daar een man
met zijn hand naar mij te wuiven
Hij droeg een slonzig kleed
en riep naar mij "Hoe is't?"
Ik bloosde naar mijn schoenen
en zei dat ik het niet wist

Hij had ogen lijk olijven
en zijn vel leek geconfijt
Hij vroeg "mag ik hier blijven?"
Ik zei "ik weet niet wie gij zijt"
Toen riep mijn ma "kom hier!
en praat niet met die luis
Hij komt alleen maar bedelen
of iets stelen uit ons huis"

Ik haastte mij naar binnen
en kroop onder het tapijt
Mijn ma zei "houdt u stil,
want hij staat daar nog altijd"
Ze trok de deur in 't slot
en de gordijnen voor de ruiten
Ik zei "oei ma ons matje
met 'Welkom' ligt nog buiten"

Zo hebben wij daar gezeten,
een uur kroop traag voorbij
Mijn ma achter de zetel
en ik onder het tapijt
De man is weggegaan
en heeft nog eens gezwaaid
Hij heeft niks meegenomen,
alleen ons matje omgedraaid


Terug te vinden op volgende CD:
- Wan Troe Tie!
- Urbanus Integraal
- Eigen Favoliedjes

Oorspronkelijk verschenen op de LP:
- Wan Troe Tie! (CD)

Terug naar het songteksten-overzicht